ผลิตภัณฑ์และบริการของ GISTMU

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ GISTMU

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหรือกดลงทะเบียน

ปิดรับลงทะเบียน (เต็ม)

ปิดรับลงทะเบียน (เต็ม)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ASEAN ESC Award 2020

GISTDA และศูนย์ GISTMU ขอเชิญชวนเทศบาล (ที่มีประชากรมากกว่า 20,000 คน) ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก ร่วมเสนอชื่อขอคัดเลือกเข้ารับรางวัลอาเซียน ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ.2564
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (GIREN)

เปิดคอร์สอบรบ Remote Sensing และ UAV ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ข่าวกิจกรรมศูนย์ GISTMU

โครงการอบรม Online UAV เพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 16/07/2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ภูมิภาคฯ ครั้งที่ 2/2563
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!